Trang chủ ver2 - Chuyển đổi số

Hệ thống đang thử nghiệm!!!!.

Cẩm nang chuyển đổi số

Hàng trăm câu hỏi chuyển đổi số thành công cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước

Trích dẫn từ nguồn: Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông

Tóm tắt Chương trình Chuyển Đổi Số thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt Chương trình Chuyển
Đổi Số thành phố Hồ Chí Minh

Nhóm nhiệm vụ chung

 1. Tổ chức các khóa đào tạo, giới thiệu kiến thức cơ bản về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (Sở Nội vụ)
 2. Tuyên truyền về chương trình và kết quả thực hiện chuyển đổi số của Thành phố (Sở Thông tin và Truyền thông)
 3. Thành lập Công ty Cổ phần vận hành Trung tâm an toàn thông tin của Thành phố (Thực hiện theo Quyêt định số 1280/QĐ-UBND ngày 2/4/2019 của Uỷ ban nhân dân thành phố)
 4. Xây dựng Chương trình đảm bảo an toàn thông tin thành phố giai đoạn 2021-2025 (Sở Thông tin và Truyền thông)
 5. Phát triển hệ thống Trung tâm dữ liệu Thành phố (Sở Thông tin và Truyền thông)
 6. Phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng Thành phố (Sở Thông tin và Truyền thông)
 7. Phát triển mạng 5G tại Thành phố (Sở Thông tin và Truyền thông)
 8. Hoàn thiện Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu của Thành phố (Sở Thông tin và Truyền thông)
 9. Xây dựng nền tảng IoT Thành phố (Sở Thông tin và Truyền thông)
 10. Xây dựng Nền tảng trí tuệ nhân tạo (Sở Thông tin và Truyền thông)
 11. Xây dựng Nền tảng kết nối dịch vụ số hóa (Sở Thông tin và Truyền thông)
 12. Xây dựng Nền tảng chuỗi khối (blockchain) (Sở Thông tin và Truyền thông)
 13. Nền tảng định danh điện tử (eID) (Sở Thông tin và Truyền thông)
 14. Đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế và khuyến khích đại học chia sẻ giai đoạn 2020 - 2035. (Sở Giáo dục và Đào tạo)
 15. Nghiên cứu xây dựng Khu Đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố (Sở Quy hoạch - Kiến trúc)

Phát triển chính quyền số

 1. Xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố (Văn phòng Ủy ban nhân dân)
 2. Triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính quyền và người dân (Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện)
 3. Ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước (Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện)
 4. Phát triển Kho dữ liệu dùng chung và Hệ sinh thái dữ liệu mở (Thực hiện theo Kế hoạch số 1008/KHUBND ngày 14/3/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phát triển Kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở và Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 ban hành Quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố)
 5. Kế hoạch số hóa hồ sơ và khai thác dữ liệu số hóa phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước (Sở Thông tin và Truyền thông)

Phát triển kinh tế số

 1. Tổ chức các chương trình phổ biến kiến thức về sử dụng các công nghệ số, các loại mô hình kinh tế số đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm của những doanh nghiệp trong từng lĩnh vực đang thành công nhờ các mô hình kinh doanh sáng tạo với công nghệ số (Hội Tin học thành phố Hiệp Hội doanh nghiệp thành phố)
 2. Chương trình phát triển doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông)
 3. Chuyển đổi số trong từng doanh nghiệp nhà nước thành phố (Các doanh nghiệp nhà nước thành phố)
 4. Chính sách hỗ trợ kinh tế chia sẻ, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn (Viện Nghiên cứu phát triển)
 5. Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Sở Khoa học và Công nghệ)
 6. Nghiên cứu đề xuất các chính sách thử nghiệm (sandbox) (Sở Khoa học và Công nghệ)
 7. Đề xuất cơ chế để các doanh nghiệp sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ phục vụ chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ)
 8. Dự án Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh (Sở Khoa học và Công nghệ)
 9. Kế hoạch phát triển các trung tâm đổi mới công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ)
 10. Chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố (Thực hiện theo Chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố)

Chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực

 1. Nghiên cứu, đề xuất để phát triển Thành phố thành trung tâm công nghệ tài chính (Fintech hub) (Công ty Đâu tư Tài chính nhà nước thành phố (HFIC))
 2. Chuyển đổi số trong y tế (Sở Y tế)
 3. Chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo (Sở Giáo dục và Đào tạo)
 4. Chuyển đổi số trong giao thông vận tải (Sở Giao thông vận tải)
 5. Chuyển đổi số trong du lịch (Sở Du lịch)
 6. Chuyển đổi số trong nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)
 7. Chuyển đổi số trong logistics (Sở Công thương)
 8. Chuyển đổi số trong môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường)
 9. Chuyển đổi số trong năng lượng (Sở Công thương, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh)

Một số ứng dụng Chuyển đổi số

Cổng 1022 tiếp nhận và phản ánh thông tin

Hệ thống tổng đài khẩn cấp 113 - 114 - 115

Ứng dụng thông tin giao thông

Ứng dụng thông tin xe buýt

Ứng dụng thông tin quy hoạch

Ứng dụng cảnh báo ngập

Các tiêu chí đánh giá

Các tiêu chí đánh giá

Kênh tương tác

Liên kết

// ]]>