title

Xây dựng chính quyền số ngày càng cấp bách
Thứ tư, 27/09/2023, 07:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền số, giai đoạn 2023-2025, tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về thủ tục hành chính

Chính quyền số là một trong ba "trụ cột" của chuyến đổi số (chính phủ số, kinh tế số và xã hội số). Hiện việc triển khai đã vào giai đoạn 2023-2025 với hàng loạt mục tiêu cụ thể được Thủ tướng đề ra.

Dịch vụ công mức độ 4

Quyết định số 06/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng "Phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Theo đó, Quyết định số 06 đưa ra mục tiêu cụ thể, trong giai đoạn 2023-2025, tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính về cư trú, hộ tịch, xuất nhập cảnh, cấp căn cước công dân. 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất trên tất cả hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. 100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp được định danh, xác thực điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ về dân cư đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư. 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân được lưu trữ điện tử với số định danh cá nhân là một thông tin bắt buộc phục vụ cho kết nối, chia sẻ, tái sử dụng...

Việt Nam đã qua giai đoạn tin học hóa và số hóa. Đó là giai đoạn ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các cơ sở dữ liệu, quy trình làm việc - với đối tượng phục vụ là chính các cơ quan nhà nước. Năm 2023 là giai đoạn chuyển đổi số đưa tất cả hoạt động của cơ quan nhà nước lên môi trường internet với đối tượng phục vụ và thụ hưởng là người dân.

Cán bộ BHXH TP HCM tiếp nhận và xử lý hồ sơ qua online. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nhập dữ liệu một lần

Để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số lấy người dân làm trung tâm, các địa phương đang gấp rút ban hành và triển khai kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025.

Ngày 15-9 vừa qua, với việc UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND, Thanh Hóa là một trong những tỉnh sớm ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số giai đoạn 2023-2025. Theo đó, vào năm 2025, 100% cơ quan, tổ chức nhà nước và 50% doanh nghiệp ở Thanh Hóa sẽ sử dụng nền tảng số. Đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng kết nối mạng IoT đáp ứng yêu cầu của các lĩnh vực liên quan như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, năng lượng, điện, nước, đô thị; ứng dụng IoT vào quản lý, giải quyết các mục tiêu về phát triển và quản lý hạ tầng (đặc biệt là hạ tầng đô thị). Theo kết quả tiến độ chuyển đổi số, đến ngày 18-9, Thanh Hóa đã trao đổi 2.937.031 văn bản qua mạng giữa 2.008 đơn vị và đã giải quyết đúng hạn 97,63% hồ sơ.

Thủ tướng: Chuyển đổi số phải mang lại kết quả thực chất
TP HCM trên đường hoàn thiện chuyển đổi số
Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Kế hoạch số 308/KH-UBND nhằm xây dựng mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình trong năm 2023. Đối với nội dung chính quyền số, phấn đấu 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh kết nối hạ tầng mạng băng thông rộng trên mạng chuyên dùng của Chính phủ để đáp ứng triển khai các dịch vụ số, bảo đảm an toàn thông tin. Trên 90% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần...

Với các đặc thù và thế mạnh của mình, TP HCM là địa phương có lộ trình chuyển đổi từ chính quyền điện tử lên mô hình chính quyền số một cách rất bài bản và cụ thể. Trên cổng thông tin điện tử của TP HCM, UBND thành phố đã lập hẳn một "mini site" chuyên về chính quyền số với các thông tin trực quan và được cập nhật để mọi người dân đều có thể theo dõi. 

TP HCM: Tập trung nhiều giải pháp để tạo nguồn lực

Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM Võ Thị Trung Trinh, thành phố đang tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi đồng bộ, tập trung nhiều giải pháp để tạo nguồn lực cho chuyển đổi số như việc triển khai kế hoạch nâng cao năng lực chuyển đổi số cho chính quyền cấp cơ sở, thành lập trung tâm đổi số thành phố để tập hợp nhiều nguồn lực cho công tác chuyển đổi số của TP HCM. Ngoài ra, từ nay đến năm 2025, thành phố tập trung triển khai các ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và các hoạt động quản lý của chính quyền trên môi trường số. Đồng thời tập trung triển khai các hệ thống thông tin chuyên ngành, tạo lập dữ liệu người dân, doanh nghiệp, đô thị đã đề cập trong chiến lược quản trị dữ liệu của TP HCM.

P.Anh

 

Anh Phúc

Nguồn: nld.com.vn

Số lượng lượt xem: 3052