title

Xây dựng chiến lược quản trị dữ liệu của TP liên quan đến lĩnh vực đô thị
Thứ hai, 30/10/2023, 14:43 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

UBND TPHCM đã có ý kiến chỉ đạo về chiến lược quản trị dữ liệu của Thành phố liên quan đến lĩnh vực đô thị.

 

Theo đó, UBND TP giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải tập trung phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và

Truyền thông trong quá trình xây dựng Quy chế sử dụng, chia sẻ và khai thác cơ sở dữ liệu, cập nhật danh mục dữ liệu dùng chung của TP và các tiêu chuẩn dữ liệu, liên thông kết nối để làm cơ sở cho các đơn vị triển khai các ứng dụng, tạo lập dữ liệu để tích hợp về Kho dữ liệu dùng chung và khai thác; hoàn thiện các Mô hình tham chiếu dữ liệu làm cơ sở cho việc triển khai các ứng dụng và tạo lập cơ sở dữ liệu trên địa bàn TP.

Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện của 6 dự án đã bố trí vốn triển khai theo chiến lược dữ liệu năm 2023.

 

Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch đẩy mạnh công tác số hóa, ứng dụng hệ thống thông tin công trình (BIM), ứng dụng GIS, VR, AR đối với các công trình xây dựng; báo cáo, tham mưu đề xuất UBND TP về triển khai Quyết định số 258 của Chính phủ về phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải tiếp tục triển khai cập nhật các nguồn dữ liệu, mở rộng thêm việc cập nhật dữ liệu đối với các quận huyện và kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia trong lĩnh vực Đất đai – Đô thị để có cơ sở dữ liệu áp dụng và kết nối chia sẻ đồng bộ.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thủ tục đầu tư Hệ thông tin Đất đai (LIS) để triển khai vận hành chính thức hệ thống. Thực hiện chỉnh lý dữ liệu bản đồ, hồ sơ địa chính.

Nguồn: Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 54