title

TPHCM thực hiện trích lục giấy khai sinh, kết hôn không phụ thuộc nơi cư trú từ 15/6
Thứ hai, 06/06/2022, 20:42 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 6/6, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Công văn 1773/UBND-NCPC về thí điểm khai thác, sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch TP.HCM…

 

Từ ngày 15/6, TP.HCM thực hiện cấp bản sao trích lục kết hôn, bản sao Giấy khai sinh, bản sao trích lục khai tử và bản sao trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con từ dữ liệu số hóa sổ hộ tịch tại Kho dữ liệu dùng chung Thành phố cho cá nhân, không phụ thuộc vào nơi đã đăng ký, nơi lưu trữ sổ hộ tịch và nơi cư trú của người yêu cầu. Việc này tạo thuận lợi cho người dân, cho cán bộ hộ tịch trong thực hiện thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Việc triển khai và thực hiện Công văn 1773 được xem là bước quan trọng để Thành phố thực hiện việc cấp bản điện tử Giấy tờ hộ tịch theo Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, đồng thời là cơ sở để mở rộng việc ứng dụng khai thác, sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ phải nộp, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, giảm đi lại cho người dân.

Để triển khai được quy định về cấp bản sao giấy tờ hộ tịch cho người dân không phụ thuộc vào nơi cư trú, nơi đăng ký hoặc nơi lưu giữ sổ hộ tịch giấy, Thành phố đã hoàn thành giai đoạn 1 công tác số hóa sổ hộ tịch. Đây là một trong các nội dung thuộc Kế hoạch xây dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng cho Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố, kết hợp xây dựng ứng dụng khai thác, phục vụ cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp; đồng thời kết nối, quản lý, khai thác với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc do Bộ Tư pháp quản lý theo quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP.

Được biết, đến nay đã hoàn thành việc số hóa 4 loại sổ: sổ đăng ký kết hôn, sổ đăng ký khai sinh, sổ đăng ký khai tử và sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con, với tổng số trên 12,8 triệu hồ sơ.

Trong thời gian thực hiện thí điểm cấp bản sao trích lục kết hôn, bản sao Giấy khai sinh, bản sao trích lục khai tử và bản sao trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con từ Dữ liệu số hóa sổ hộ tịch tại Kho dữ liệu dùng chung Thành phố cho cá nhân, không phụ thuộc vào nơi đã đăng ký, nơi lưu trữ sổ hộ tịch và nơi cư trú của người yêu cầu, Thành phố cũng mong nhận được ý kiến góp ý của các sở ban ngành, quận huyện, TP.Thủ Đức đặc biệt là ý kiến của người dân đối với việc thực hiện thủ tục này để việc tổ chức triển khai đạt hiệu quả.

Toàn cảnh buổi hội nghị

Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 2560