title

TP.HCM nâng cao chất lượng dịch vụ công, phục vụ người dân và doanh nghiệp trên nền tảng số năm 2024
Thứ tư, 31/01/2024, 14:33 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

“Năm 2024, Thành phố kiên quyết triển khai vận hành các ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng số thống nhất, giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, phục vụ người dân và doanh nghiệp…”

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số và ra mắt Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, chiều 30/1.

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại phiên họp Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số TP.HCM, đồng thời nhằm thông qua Kế hoạch triển khai Chương trình Chuyển đổi số và đô thị thông minh Thành phố năm 2024.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết, một số nhiệm vụ trọng tâm Chương trình Chuyển đổi số 2024 đó là tập trung cho thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, nhận thức số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Về thể chế số, Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện, thực hiện hiệu quả 4 chính sách: Chính sách cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; Chính sách tỷ lệ chi tối thiểu và hướng dẫn định mức chi cho ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; Chính sách chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chính sách thuê chuyên gia chuyển đổi số.

Về hạ tầng số, Thành phố tập trung hoàn thành 3 nhiệm vụ. Cụ thê, hạ tầng công nghệ thông tin Chính quyền điện tử Thành phố được rà soát, nâng cấp đảm bảo vận hành, liên thông thông suốt từ Thành phố đến cấp phường xã; Mỗi hộ gia đình có một điện thoại thông minh và Internet; Hạ tầng giao thông, đô thị Thành phố tăng cường tích hợp ứng dụng công nghệ số IoT, camera, AI trong công tác quản lý, giám sát vận hành.

Về chính quyền số, Thành phố tập trung hoàn thành 4 nhiệm vụ trọng tâm là ra mắt App công dân Thành phố là kênh giao tiếp số hợp nhất giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp; Triển khai Nền tảng Trợ lý ảo giúp hỗ trợ công chức, viên chức giải quyết công việc trong xử lý văn bản; rà soát văn bản quy phạm pháp luật; đôn đốc nhắc việc; Giúp người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Khai thác hiệu quả Hệ thống quản trị thực thi Thành phố trên các Nền tảng số; Vận hành chính thức Hệ thống thông tin Quản lý đất đai và Hệ thống thông tin Cấp phép xây dựng TP.HCM.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo năm 2024 phải triển khai đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin thông suốt, đồng bộ từ Thành phố đến cơ sở, nhất là cấp cơ sở. Trong đó, phải đầu tư kinh phí để các cơ quan có đủ nguồn lực triển khai chủ đề năm. Phải xác định đúng trọng tâm, dồn sức để đạt được mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, để thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số, đẩy mạnh các dự án số hóa, song song với xây dựng cơ sở dữ liệu theo chiến lược quản trị dữ liệu Thành phố, cập nhập, chỉnh lý, số hóa hồ sơ; Phát triển hạ tầng, nền tảng, ứng dụng và tuân thủ theo kiến trúc chung, tích hợp được.

“Kiên quyết triển khai vận hành các ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng số thống nhất, tập trung nền tảng giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng dịch vụ công, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đẩy nhanh kết nối nền tảng hệ thống quản lý chính quyền điện tử Thành phố với các nền tảng do các bộ ngành triển khai”, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM vừa thành lập rà soát chiến lược quốc gia về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số để rà soát lại, tập trung quyết liệt nguồn lực để thực hiện.

Phạm Vinh

Nguồn: vneconomy.vn

Số lượng lượt xem: 702