title

TP.HCM hỗ trợ gần 2.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2024-2028
Thứ ba, 30/01/2024, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

TP.HCM sẽ tổ chức các khóa tập huấn cho các đơn vị có liên quan về chính sách, phương thức đăng ký tham gia các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo…

TP.HCM hỗ trợ gần 2.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2024-2028 - Ảnh minh họa.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch 433/KH-UBND triển khai các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2024 - 2028. Theo đó, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2028, hỗ trợ hơn 1.000 dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tiền ươm tạo; hơn 700 dự án ở giai đoạn ươm tạo và hơn 200 dự án ở giai đoạn tăng tốc tiếp cận với các nhà tư mạo hiểm.

Để thực hiện mục tiêu này, TP.HCM tổ chức các lớp tập huấn cho các tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu có hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và các tổ chức khác có liên quan trên địa bàn TPHCM (gọi tắt là các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo) về hình thức và nội dung hỗ trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

Đồng thời, tổ chức tập huấn các chính sách, phương thức triển khai thực hiện, định hướng nội dung đổi mới sáng tạo cho các cơ quan quản lý nhà nước được giao kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Mặt khác, tổ chức triển khai hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo hàng năm.

Tổ chức các lớp tập huấn cho các sở ban ngành, UBND TP. Thủ Đức, quận huyện và các đơn vị có liên quan về cách thức thực hiện chính sách hỗ trợ; Xây dựng sổ tay hướng dẫn triển khai các chính sách hỗ trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tại TP.HCM.

Đặc biệt, công tác tổ chức hỗ trợ ứng dụng và thử nghiệm các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. TP.HCM sẽ hỗ trợ các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo được ứng dụng và đánh giá khả năng triển khai trong môi trường thực tế theo hình thức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ là cơ quan chủ trì.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo hàng năm; Tổ chức hỗ trợ ứng dụng và thử nghiệm các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; Kết nối cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo…

Về hoạt động truyền thông, UBND TP.HCM cũng yêu cầu truyền thông về các cuộc thi đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo từ các dự án được hỗ trợ tại các cuộc thi trên các phương tiện đại chúng website, fanpage, báo online, mạng xã hội,… các chính sách hỗ trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tại TP.HCM.

Minh Hà

Nguồn: vneconomy.vn

Số lượng lượt xem: 397