title

Tháo gỡ nhiều khó khăn, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 năm 2024
Thứ sáu, 26/01/2024, 10:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Quyết tâm chính trị của người đứng đầu là vấn đề cốt lõi, quan trọng để đưa đến thành công Đề án 06; đồng thời thống nhất tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, ràng buộc trách nhiệm lớn hơn, cao hơn đối với từng vị trí,…

Tổ công tác triển khai Đề án 06 họp tháng 1/2024

Ngày 25/1/2024, tại Hà Nội, Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) đã tổ chức cuộc họp tháng 1/2024. 

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực và các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 là đại diện các bộ, ngành có liên quan...

RÀNG BUỘC TRÁCH NHIỆM VÀ KHÔNG ĐỂ ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ CHUNG

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, ngay sau Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai Đề án 06 (ngày 21/12/2023) đến nay, các bộ, ngành thành viên Tổ công tác đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ. Cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Thủ tướng ban hành Quyết định số 36/QĐ-TTg, ngày 11/1/2024 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đã ban hành Quyết định số 2568/QĐ-BTTTT, ngày 29/12/2023 ban hành khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tích cực phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước đôn đốc các địa phương triển khai chi trả an sinh xã hội dưới hình thức không dùng tiền mặt. Theo đó, đã chi trả qua tài khoản cho 585.975 người đã có tài khoản và mong muốn chi trả qua tài khoản (tăng 72.944 người = 14,02% so với ngày 05/01/2024); tổng số tiền chi trả trên 1,7 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 147 tỷ đồng so với ngày 05/01/2024 thời điểm Bộ Công an bắt đầu phối hợp triển khai trên nền dân cư). 

Bộ Tài chính đã tích cực phối hợp với các đơn vị báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư công. Ngày 18/1/2024, Tổng Thư ký Quốc hội đã ban hành Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khẳng định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các luật có liên quan khác, không có quy định nào cấm sử dụng chi thường xuyên để thực hiện các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản; mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc. Đây là hướng dẫn quan trọng, tháo gỡ "điểm nghẽn" về vấn đề kinh phí cho các đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, Bộ Công an đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện tổ chức 5.412 điểm bưu điện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn cho 23.042 lượt người dân thực hiện với 16.486 hồ sơ trực tuyến. Đồng thời, hoàn thiện giải pháp kỹ thuật, triển khai sản phẩm đánh giá khả tín khách hàng vay với 05 ngân hàng (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) và 01 tổ chức tín dụng (Mcredit)…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các bộ, ngành địa phương đã đạt được đối với việc thực hiện Đề án 06 trong tháng đầu của năm 2024. 

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh các mặt công tác nhằm thực hiện Đề án 06 có hiệu quả hơn nữa. Cụ thể, đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ những khó khăn về pháp lý trong thực hiện Đề án 06, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhân dân trong giao dịch hành chính. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị Tổ công tác rà soát lại các công việc, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thống nhất thực hiện giữa các bộ, ngành, địa phương.

Tại phiên thảo luận, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ những nhiệm vụ các bộ, ngành đang triển khai có nguy cơ chậm, muộn và đề nghị các bộ, ngành hiện đang còn vướng mắc với những nhiệm vụ đang triển khai, cần kiến nghị, đề xuất để Đề án 06 “về đích” đúng hẹn.

“Với Đề án 06, bộ, ngành nào không triển khai hiệu quả hoặc chậm, muộn thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tổng thể đến kết quả chung cũng như tạo sức ỳ kéo chậm kết quả của các bộ, ngành và địa phương khác”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho hay.

Đại diện các bộ, ngành cũng khẳng định vai trò, quyết tâm chính trị của người đứng đầu là vấn đề cốt lõi, quan trọng để đưa đến thành công trong triển khai Đề án 06; đồng thời thống nhất cần phải tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hơn, ràng buộc trách nhiệm lớn hơn, cao hơn đối với từng vị trí, bộ phận, với tinh thần rõ người, rõ nhiệm vụ, rõ tiến độ, lộ trình hoàn thành. 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Về phương hướng, nhiệm vụ của năm 2024, năm 2025, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh 7 nhóm vấn đề yêu cầu các thành viên của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ ở các bộ, ngành phải nhanh chóng hoàn thành. Cụ thể, đó là vấn đề pháp lý, những vướng mắc liên quan đến xây dựng khung chương trình cụ thể ở từng nội dung đã giao; đi đầu trong đăng ký mã định danh điện tử của các cơ quan, bộ, ngành.

Về dịch vụ công, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây là nội dung rất quan trọng. Chỉ khi người dân hưởng ứng thì mới thành công trong xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số. Các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa, đẩy mạnh dịch vụ công trên tinh thần phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, xã hội.

Lấy nhiều ví dụ trong công tác quản lý hành chính, quản lý xã hội, Bộ trưởng Tô Lâm phân tích rõ những thủ tục hành chính hiện đang là rào cản khiến “người dân khổ, doanh nghiệp vất vả” và yêu cầu các thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ ở các bộ, ngành cần phải nghiên cứu, bỏ ngay những thủ tục hành chính gây “hành dân”.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh đảm bảo an ninh, an toàn bởi đây là vấn đề rất quan trọng; tăng cường, chủ động, hiệu quả trong hướng dẫn, tập huấn cho các cán bộ, công nhân viên chức ở các bộ, ngành, địa phương thực hiện thuần thục những kỹ năng số, đảm bảo an ninh, an toàn trong số hóa, kết nối, sử dụng, phát triển dữ liệu...

Về số hóa dữ liệu, Tổ trưởng Tổ công tác nêu rõ, đây là nhiệm vụ khó nhưng rất quan trọng và nhấn mạnh “phải làm bằng được”; đồng thời đề nghị các bộ, ngành tiếp tục đẩy nhanh tốc độ số hóa dữ liệu kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý, điều hành của chính quyền, lãnh đạo các cấp. Những nội dung có liên quan đến quy chuẩn, định danh số nhà… cũng được Bộ trưởng Tô Lâm đặt ra và yêu cầu cần phải hoàn thành sớm theo đúng lộ trình. 

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an để tích hợp những tiện ích lên VNeID phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và xã hội. Để giải quyết nạn SIM rác, lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu thành viên Tổ công tác thuộc các đơn vị, bộ, ngành có liên quan không được “bán chui, bán lậu SIM”, giải quyết dứt điểm nạn SIM rác, tài khoản ảo trên mạng xã hội; làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe.

Đẩy mạnh triển khai học bạ điện tử, nhân rộng trong cả nước từ tháng 9/2024 để phục vụ năm học mới; hoàn thiện những chính sách pháp luật của Nhà nước về thương mại điện tử, tạo môi trường văn minh, an toàn, thân thiện, phòng, chống thất thu thuế. Đối với sổ sức khỏe điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tiếp tục đẩy mạnh, sớm nhân rộng ra toàn quốc.

Đối với đẩy mạnh việc đảm bảo an ninh, an toàn các hệ thống công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an khẩn trương xây dựng Kế hoạch kiểm tra, đánh giá đảm bảo an ninh an toàn hệ thống của các bộ, ngành; các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tổ chức đào tạo tập huấn về an ninh an toàn cho cán bộ, công chức trên phần mềm đào tạo trực tuyến (MOOC).

Về Nghị quyết 175 của Chính phủ xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện những nhiệm vụ cụ thể để “đóng góp dữ liệu vào Trung tâm dữ liệu quốc gia”, kết nối, chia sẻ, phát triển dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước.

Phạm Vinh

Nguồn: vneconomy.vn

Số lượng lượt xem: 413