title

Phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TPHCM giai đoạn 2020-2030”
Thứ tư, 24/02/2021, 08:56 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

UBND TP vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TPHCM giai đoạn 2020-2030” nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đưa trí tuệ nhân tạo trở thành công nghệ then chốt phục vụ chuyển đổi số; cung cấp giải pháp thông minh cho các dịch vụ và sản phẩm thông minh, góp phần xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, đô thị sáng tạo.

Đồng thời theo đó, TPHCM sẽ trở thành một trong những trung tâm của Việt Nam và khu vực về nghiên cứu và triển khai, chuyển giao các ứng dụng trí tuệ nhân tạo; có trình độ phát triển trí tuệ nhân tạo nằm trong nhóm các TP dẫn đầu trong khu vực ASEAN.

Xem Quyết định tại đây.

NDH

Nguồn: hochiminhcity

Số lượng lượt xem: 66