title

Những lưu ý khi sử dụng tài khoản định danh điện tử
Thứ bảy, 22/10/2022, 11:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Môi trường điện tử (trực tuyến) tiềm ẩn rủi ro về an toàn thông tin, do vậy công dân được khuyến cáo nâng cao bảo mật tài khoản định danh điện tử.

Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP, tài khoản định danh điện tử được cấp cho mọi công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên. Đối với người chưa đủ 14 tuổi hoặc người được giám hộ, cho phép đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam cũng được cấp định danh điện tử theo quy định.

Tài khoản định danh điện tử trong ứng dụng VNeID chứa các thông tin xác thực công dân

ANH QUÂN

Từ ngày 20.10.2022, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (gồm đầy đủ thông tin của mức độ 1 và vân tay) sẽ được sử dụng có giá trị tương đương căn cước công dân (CCCD) trong các giao dịch có yêu cầu xuất trình CCCD.

Bộ Công an cho biết đến hết ngày 20.10, cả nước đã có trên 11,1 triệu tài khoản định danh điện tử được cơ quan chức năng phê duyệt, trong đó hơn 11 triệu tài khoản thuộc mức độ 2. Hiện có hơn một triệu tài khoản đã được duyệt tích hợp thông tin bảo hiểm y tế, 200.000 tài khoản được duyệt tích hợp thông tin giấy phép lái xe.

Cũng tại Nghị định 59, Chính phủ có hướng dẫn 8 nội dung (quy định tại Điều 13) giúp công dân cài đặt, sử dụng hiệu quả tài khoản định danh trên môi trường điện tử. Cụ thể gồm:

  1. Chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập và sử dụng các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VNelD, trang thông tin định danh điện tử.
  2. Tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập được sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và các hoạt động khác theo nhu cầu của chủ thể danh tính điện tử.
  3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được tạo lập tài khoản để phục vụ cho hoạt động của mình và chịu trách nhiệm xác thực, bảo đảm tính chính xác của tài khoản do mình tạo lập, quyết định mức độ và giá trị sử dụng của từng mức độ tài khoản. Thông tin để tạo lập tài khoản do chủ thể của tài khoản cung cấp hoặc đồng ý cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng để tạo lập tài khoản.
  4. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1 được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là công dân Việt Nam có giá trị chứng minh các thông tin của người đó.
  5. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là công dân Việt Nam có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ CCCD trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ CCCD; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.
  6. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với chủ thể danh tính điện tử là người nước ngoài có giá trị tương đương như việc sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của người nước ngoài được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.
  7. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là tổ chức do người đại diện theo pháp luật thực hiện hoặc giao cho người được ủy quyền sử dụng. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử của tổ chức có giá trị chứng minh danh tính điện tử khi thực hiện giao dịch yêu cầu chứng minh thông tin về tổ chức đó; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của tổ chức được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.
  8. Khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

Anh Quân

Nguồn: thanhnien.vn 

Số lượng lượt xem: 2802