title

Ngành y tế TP.HCM đẩy nhanh chuyển đổi số, y tế thông minh
Thứ năm, 18/05/2023, 08:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có kế hoạch triển khai chương trình 'Chuyển đổi số của ngành y tế TP.HCM' và đề án 'Y tế thông minh giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030'.

Ngày 17.5, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có kế hoạch triển khai chương trình "Chuyển đổi số của ngành y tế TP.HCM" và đề án "Y tế thông minh giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030". Mục tiêu là triển khai có hiệu quả hoạt động chuyển đổi số hướng đến xây dựng dữ liệu lớn của ngành y tế, giúp dự báo và xây dựng chiến lược y tế góp phần nâng cao chất lượng quản lý và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cụ thể, ngành y tế TP.HCM triển khai một số vấn đề lớn và hoàn thành trong năm 2023. Trong đó, xây dựng khuyến cáo đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh. Tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử của mỗi người dân TP, đảm bảo kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu lớn của TP.HCM. Bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành y tế TP.HCM, ưu tiên các dữ liệu về hồ sơ sức khỏe điện tử, dữ liệu khám chữa bệnh, dữ liệu phòng chống dịch bệnh; triển khai hồ sơ bệnh án điện tử và các ứng dụng công nghệ thông tin tăng thêm các tiện ích cho người bệnh…

Duy Tính

Nguồn: thanhnien.vn

Số lượng lượt xem: 8646