title

INFOGRAPHIC: Tình hình triển khai chuyển đổi số quý I/2022
Thứ hai, 09/05/2022, 15:12 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Tại Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số ngày 27/4/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Ủy ban đã báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số quý I/2022, trong đó có một số lĩnh vực nổi bật như: Hạ tầng số, an toàn an ninh mạng, Chính phủ số, Kinh tế số, xã hội số, nhân lực số.

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng lượt xem: 859