title

Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp hữu cơ
Thứ ba, 07/12/2021, 18:28 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Một trong những nội dung quan trọng của chương trình phối hợp giữa T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và Bộ NN-PTNT là hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, kết nối tiêu thụ nông sản và phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Chiều 8.12, tại Hà Nội, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, và ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, đã đại diện 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng nông thôn mới, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan và Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đại diện 2 đơn vị ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 (HOÀNG PHAN)

Theo ông Lương Quốc Đoàn, chương trình phối hợp tập trung vào các nhóm nội dung lớn, gồm: T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và Bộ NN-PTNT tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển nông nghiệp. Trong đó, hai bên chú trọng đẩy mạnh hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp theo hướng đảm bảo an toàn thực phẩm và phát triển bền vững; hỗ trợ chuyển đổi số trong nông nghiệp, các mô hình kinh tế tuần hoàn, kết nối thị trường, tiêu thụ nông sản.

Đồng thời, hai bên sẽ hợp tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng sản xuất sinh thái, hữu cơ, gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở địa bàn nông thôn.

Ngoài ra, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và Bộ NN-PTNT tổ chức các hoạt động đào tạo nghề, huấn luyện nông dân nhằm nâng cao năng lực cộng đồng, vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; tổ chức các diễn đàn nông nghiệp; và giới thiệu, tôn vinh hình ảnh người nông dân thế hệ mới.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhìn nhận, có thể coi chương trình phối hợp này giữa Bộ NN-PTNT và T.Ư Hội Nông dân Việt Nam là cuộc cách mạng trong đổi mới nông nghiệp, nông thôn và thay đổi nhận thức của nông dân. Để chương trình thành công, theo ông Hoan, cán bộ mỗi đơn vị phải hiểu rõ cảm xúc và suy nghĩ của nông dân, làm thế nào để hỗ trợ nông dân có đủ năng lực, khích lệ họ tự tin vươn lên để làm giàu.

"Bộ NN-PTNT và T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chỉ là đơn vị cung cấp kiến thức, kỹ năng, nhưng mọi sự hỗ trợ của Nhà nước đều vô nghĩa nếu như người nông dân không thay đổi. Chúng ta lấy nông dân làm gốc để giúp họ nâng cao năng lực, nhưng không ai khác, chính bà con phải tự đứng trên đôi chân của mình, tạo ra sự giàu có cho mình”, ông Hoan nói.

Phan Hậu

Nguồn: thanhnien.vn

Số lượng lượt xem: 252