title

Hai nhóm chính sách miễn thuế và hỗ trợ kinh phí không hoàn lại của TP.HCM về đổi mới sáng tạo
Thứ tư, 16/08/2023, 09:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Chính sách miễn thuế và hỗ trợ kinh phí không hoàn lại trong Nghị quyết số 98 về chính sách đặc thù của TP.HCM sẽ thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo…

Tọa đàm tham vấn ý kiến cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM (WHISE) và các chính sách đặc thù của TP.HCM về đổi mới sáng tạo chiều 15/8.

Chiều 15/8, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức tọa đàm tham vấn ý kiến cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM (WHISE) và các chính sách đặc thù của TP.HCM về đổi mới sáng tạo.

Định hướng chiến lược phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.HCM khi được Quốc hội phê duyệt Nghị quyết số 98/NQ-QH15 ngày 24/6/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Trong đó, Điều 8 nêu rõ, các chính sách đặc thù trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho phép Thành phố thí điểm các chính sách ưu đãi cho các thành phần chủ chốt của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

"Các chính sách đặc thù về đổi mới sáng tạo có thời hạn 5 năm. Do đó, nên cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện để mang lại hiệu quả cho các doanh nghiệp, vườn ươm, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố. Trong đó, cần lưu ý 2 nhóm chính sách miễn thuế và hỗ trợ kinh phí không hoàn lại trong Nghị quyết số 98 về chính sách đặc thù của TP.HCM về đổi mới sáng tạo."
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Nguyễn Việt Dũng.

Tại buổi tọa đàm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Nguyễn Việt Dũng, khẳng định: Các chính sách này tạo điều kiện tối đa cho phát triển hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Thành phố, nhất là khi các nội dung, ý tưởng được đánh giá gần giống với các chính sách về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các nước trong khu vực.

Tuy nhiên, ông Dũng lưu ý, các chính sách đặc thù về đổi mới sáng tạo có thời hạn 5 năm. Do đó, nên cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện để mang lại hiệu quả cho các doanh nghiệp, vườn ươm, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố. Trong đó, cần lưu ý 2 nhóm chính sách miễn thuế và hỗ trợ kinh phí không hoàn lại trong Nghị quyết số 98 về chính sách đặc thù của TP.HCM về đổi mới sáng tạo.

Dẫn chứng tại Điều 8, bà Phan Thị Quý Trúc, Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) cho rằng, đối với nhóm chính sách miễn thuế (quy định tại Điểm a, b Khoản 1, Điều 8) sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 5 năm từ thời điểm phát sinh thuế thu nhập phải nộp đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn Thành phố. Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp của các cá nhân, tổ chức có khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

Đối với nhóm chính sách hỗ trợ kinh phí không hoàn lại (quy định tại Điểm đ, khoản 1, Điều 8) sẽ được hỗ trợ không hoàn lại từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách Thành phố chi phí ươm tạo dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo bao gồm: chi phí tổ chức hoạt động tuyển chọn dự án; chi phí thuê chuyên gia; tiền công lao động trực tiếp; dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; chi phí sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung.

Ngoài ra, các đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ không hoàn lại là cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thuộc các lĩnh vực ưu tiên của TPHCM; tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trường Đại học, Viện nghiên cứu có hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và các tổ chức khác có liên quan trên địa bàn TPHCM.

Đối tượng áp dụng chính sách miễn thuế bao gồm các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (bao gồm tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo).

Đặc biệt, bà Trúc cũng lưu ý các lĩnh vực ưu tiên trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bao gồm: Lĩnh vực thương mại điện tử; công nghệ tài chính; logistic; công nghệ giáo dục; y tế và chăm sóc sức khỏe; nông nghiệp công nghệ cao; phát triển bền vững; chuyển đổi số; an ninh mạng.

Tại tọa đàm, các đại biểu đánh giá cao về các chính sách đặc thù của TPHCM về đổi mới sáng tạo được Quốc hội phê duyệt trên cơ sở Nghị quyết số 98/NQ-QH15 và mong muốn Thành phố sớm xây dựng quy trình xem xét, phê duyệt các đề án để đáp ứng yêu cầu, chính sách sớm đi vào thực tiễn, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng Thành phố đạt được hiệu quả cao.

Hồng Vinh

Nguồn:neconomy.vn

Số lượng lượt xem: 10866