title

Công bố chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành,Uỷ ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận huyện năm 2022.
Thứ năm, 30/03/2023, 13:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành,Uỷ ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

 

 

 

 

 

Số lượng lượt xem: 14076