title

Cần thiết sửa quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
Thứ năm, 01/02/2024, 17:08 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

 

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, ngày 05/9/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và bãi bỏ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Sau hơn 03 năm triển khai, việc thực thi Nghị định đã góp phần mang lại những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên với xu hướng, sự phát triển vượt bậc của công nghệ số và thực tế chuyển đổi số quốc gia ngày càng mạnh mẽ hiện nay, Bộ TT&TT đã tổng hợp, ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Để tạo nền tảng cho phát triển chính phủ điện tử hướng đến chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thì việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP là cần thiết.

Nghị định được xây dựng trên quan điểm bổ sung, quy định rõ để giải quyết một số vấn đề vướng mắc theo đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp bảo đảm kịp thời điều chỉnh những thay đổi của công nghệ và yêu cầu thực tế trong chuyển đổi số.

Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các văn bản pháp luật hiện hành và định hướng sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan như: Luật Đấu thầu, Luật Giao dịch điện tử, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật ngân sách nhà nước, pháp luật đầu tư công sửa đổi, bổ sung… trên cơ sở kế thừa, phát triển các quy phạm pháp luật còn phù hợp tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP. 

Bổ sung quy định quản lý chất lượng hoạt động tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Theo Bộ TT&TT, hiện nay, pháp luật đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin không có quy định về quản lý hoạt động tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (như quy định chuyên môn, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tư vấn cho dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số,…). Việc thiếu vắng các quy định này gây khó khăn cho các chủ đầu tư trong việc xác định chất lượng của nhà thầu tư vấn, đồng thời Chính phủ cũng chưa quản lý được hoạt động tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số.

Do đó, trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2019/NĐ-CP theo hướng bổ sung quy định về quản lý chất lượng hoạt động tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể:

Bổ sung quy định bồi dưỡng chuyên môn về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan thẩm định, của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Hiển

Nguồn: baochinhphu.vn

Số lượng lượt xem: 70