title

Đề xuất hỗ trợ, ưu đãi đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung
Thứ sáu, 27/10/2023, 10:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung được ưu đãi đầu tư như khu công nghệ cao như miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất…

Quyết định số 261/QĐ-TTg ngày 19/3/2023 công nhận Khu phức hợp văn phòng FPT là khu công nghệ thông tin tập trung. Ảnh minh họa

Tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất các chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ thông tin tập trung.

Dự thảo nêu rõ, đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung được ưu đãi đầu tư như khu công nghệ cao theo quy định pháp luật về đầu tư.

Cụ thể, đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

Ngoài ra, được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; được ưu tiên vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, thực hiện các hình thức huy động vốn hợp pháp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về tín dụng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung còn được đưa vào danh mục dự án thu hút đầu tư; Được hưởng các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước áp dụng đối với hoạt động đầu tư xây dựng khu công nghệ cao.

Dự thảo cũng nêu rõ, dự án đầu tư xây dựng công trình dịch vụ trong khu công nghệ thông tin tập trung được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật. Khu công nghệ thông tin tập trung là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng ưu đãi đầu tư áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Dự án đầu tư vào khu công nghệ thông tin tập trung để thực hiện các hoạt động bao gồm: sản xuất sản phẩm phần mềm, sản phẩm nội dung thông tin số, sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm, dịch vụ phần mềm; nghiên cứu và sản xuất sản phẩm phần cứng, điện tử thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo pháp luật về công nghệ cao.

Ngoài ra là ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp công nghệ thông tin; nghiên cứu - phát triển công nghệ thông tin được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư của nhà nước áp dụng đối với dự án thuộc Danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được hưởng nhiều mức ưu đãi theo quy định của pháp luật thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

Phạm Vinh

Nguồn: vneconomy.vn

Số lượng lượt xem: 2146