Tin tức tổng hợp - Chuyển đổi số

Tin tức tổng hợp
TP.HCM liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe

TP.HCM liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe

21/03/2023

Bộ Khoa học và Công nghệ giao 5 nhiệm vụ trọng tâm cho các sở ở địa phương

Bộ Khoa học và Công nghệ giao 5 nhiệm vụ trọng tâm cho các sở ở địa phương

21/03/2023

Bộ Công an thành lập Trung tâm Giám sát mạng máy tính

Bộ Công an thành lập Trung tâm Giám sát mạng máy tính

15/03/2023

TP.HCM kêu gọi liên kết quốc tế, hoạt động đổi mới sáng tạo khu vực công

TP.HCM kêu gọi liên kết quốc tế, hoạt động đổi mới sáng tạo khu vực công

10/03/2023

TPHCM sắp có thư viện số dùng chung cho toàn ngành

TPHCM sắp có thư viện số dùng chung cho toàn ngành

08/03/2023

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số

02/03/2023

Tp.HCM nghiên cứu ChatGPT trong quản lý nhà nước

Tp.HCM nghiên cứu ChatGPT trong quản lý nhà nước

02/03/2023

Chủ tịch HCA mong có nhiều giải pháp chuyển đổi số phù hợp doanh nghiệp Việt

Chủ tịch HCA mong có nhiều giải pháp chuyển đổi số phù hợp doanh nghiệp Việt

27/02/2023

4 lợi ích của hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử

4 lợi ích của hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử

23/02/2023

Ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong ngân hàng

Ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong ngân hàng

23/02/2023

Cần 'số hóa' kho dữ liệu lịch sử

Cần 'số hóa' kho dữ liệu lịch sử

22/02/2023

Dịch vụ công 'tắc' thanh toán trực tuyến: Sớm 'khơi thông' sẽ mang lại nhiều lợi ích

Dịch vụ công 'tắc' thanh toán trực tuyến: Sớm 'khơi thông' sẽ mang lại nhiều lợi ích

21/02/2023

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường chuyển đổi số trong cải cách tư pháp

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường chuyển đổi số trong cải cách tư pháp

15/02/2023

5 trường hợp dữ liệu cá nhân được xử lý không cần chủ thể đồng ý

5 trường hợp dữ liệu cá nhân được xử lý không cần chủ thể đồng ý

11/02/2023

Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2023

Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2023

10/02/2023

Chiến lược quản trị dữ liệu của TP.HCM sẽ thực hiện như thế nào?

Chiến lược quản trị dữ liệu của TP.HCM sẽ thực hiện như thế nào?

09/02/2023

Thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân

Thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân

08/02/2023

Thủ tướng: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Thủ tướng: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

03/02/2023

TP HCM mở rộng thí điểm lớp học số

TP HCM mở rộng thí điểm lớp học số

01/02/2023

Mục tiêu Chính phủ điện tử Việt Nam vào top 50 thế giới

Mục tiêu Chính phủ điện tử Việt Nam vào top 50 thế giới

31/01/2023

// ]]>