Tin tức tổng hợp - Chuyển đổi số

Tin tức tổng hợp
Quận 7 thí điểm 2 ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, đánh giá cán bộ

Quận 7 thí điểm 2 ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, đánh giá cán bộ

29/11/2022

100% doanh nghiệp sử dụng chữ ký số kê khai thuế, hải quan, bảo hiểm

100% doanh nghiệp sử dụng chữ ký số kê khai thuế, hải quan, bảo hiểm

28/11/2022

Cấp giấy khai sinh, đăng ký thường trú, thẻ BHYT đồng thời qua dịch vụ công liên thông

Cấp giấy khai sinh, đăng ký thường trú, thẻ BHYT đồng thời qua dịch vụ công liên thông

21/11/2022

TP.HCM sẽ triển khai đủ 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06

TP.HCM sẽ triển khai đủ 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06

18/11/2022

Du lịch TP. HCM đón đầu xu hướng mới: Nắm bắt chìa khóa chuyển đổi số

Du lịch TP. HCM đón đầu xu hướng mới: Nắm bắt chìa khóa chuyển đổi số

17/11/2022

7 lĩnh vực tham gia giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần thứ 3 năm 2023

7 lĩnh vực tham gia giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần thứ 3 năm 2023

17/11/2022

Đến 2025 người dân TP.HCM đều có hồ sơ sức khỏe điện tử

Đến 2025 người dân TP.HCM đều có hồ sơ sức khỏe điện tử

16/11/2022

Doanh nghiệp có thể dùng Quỹ phát triển khoa học công nghệ để mua máy móc, thiết bị công nghệ

Doanh nghiệp có thể dùng Quỹ phát triển khoa học công nghệ để mua máy móc, thiết bị công nghệ

10/11/2022

Hơn 90% doanh nghiệp Việt xem nhân viên là tài sản giá trị nhất khi chuyển đổi số

Hơn 90% doanh nghiệp Việt xem nhân viên là tài sản giá trị nhất khi chuyển đổi số

10/11/2022

TP.HCM: Ứng dụng Y tế thông minh trong chăm sóc sức khỏe cho người dân xã đảo Thạnh An

TP.HCM: Ứng dụng Y tế thông minh trong chăm sóc sức khỏe cho người dân xã đảo Thạnh An

08/11/2022

Người dân TP.HCM và Bình Dương có thể ngồi nhà đặt lịch làm việc với BHXH

Người dân TP.HCM và Bình Dương có thể ngồi nhà đặt lịch làm việc với BHXH

07/11/2022

Việt Nam xếp hạng 76/193 quốc gia về chỉ số dịch vụ trực tuyến

Việt Nam xếp hạng 76/193 quốc gia về chỉ số dịch vụ trực tuyến

07/11/2022

Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng nhờ sử dụng nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia

Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng nhờ sử dụng nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia

01/11/2022

Chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải

Chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải

01/11/2022

156: Kênh mới để phản ánh các cuộc gọi lừa đảo, đe dọa

156: Kênh mới để phản ánh các cuộc gọi lừa đảo, đe dọa

30/10/2022

TP.HCM ra mắt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

TP.HCM ra mắt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

29/10/2022

Hình ảnh Lễ ra mắt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TPHCM

Hình ảnh Lễ ra mắt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TPHCM

29/10/2022

Ưu tiên thu hút đầu tư các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, năng lượng mới

Ưu tiên thu hút đầu tư các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, năng lượng mới

29/10/2022

Các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh ban hành danh mục dữ liệu mở

Các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh ban hành danh mục dữ liệu mở

28/10/2022

Chuyển đổi số giáo dục: Giáo viên và học sinh phải ở vị trí trung tâm

Chuyển đổi số giáo dục: Giáo viên và học sinh phải ở vị trí trung tâm

28/10/2022

// ]]>