Cẩm nang chuyển đổi số
Thứ năm, 06/05/2021, 15:22 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tên sách: Cẩm nang chuyển đổi số
Mô tả: Nội dung cuốn sách được thiết kế với 200 câu hỏi - đáp, mỗi câu hỏi về một vấn đề của chuyển đổi số, và câu trả lời thường đi cùng ví dụ minh họa, với cố gắng diễn giải đơn giản nhất có thể. Các câu hỏi được chia thành bốn nhóm, gồm câu hỏi chung về chuyển đổi số, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước, và chuyển đổi số cho mọi người. Câu hỏi trong mỗi nhóm tiếp tục được gộp theo các loại câu: “là gì”, “tại sao”, “thế nào”, “ai”, “khi nào”…
Tác giả: Bộ TTTT
Nhà xuất bản: NXB Thông tin và Truyền thông
Nội dung: Nội dung cẩm nang được cấu trúc thành 4 phần chính, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm: cẩm nang cơ bản, cẩm nang cho người dân, cẩm nang cho doanh nghiệp, cẩm nang cho cơ quan nhà nước.
Số lượng lượt xem: 292