Kinh tế số - Chuyển đổi số

Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững vị trí thứ 2 chuyển đổi số, kinh tế số cho GRDP đạt 18,66%

Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững vị trí thứ 2 chuyển đổi số, kinh tế số cho GRDP đạt 18,66%

21/07/2023

Tỉ trọng kinh tế số/GDP 6 tháng đầu năm ước đạt gần 15%

Tỉ trọng kinh tế số/GDP 6 tháng đầu năm ước đạt gần 15%

12/07/2023

Truyền thông số trong các lĩnh vực kinh tế

Truyền thông số trong các lĩnh vực kinh tế

11/07/2023

TP.HCM ứng dụng công nghệ phát triển du lịch thông minh để

TP.HCM ứng dụng công nghệ phát triển du lịch thông minh để "hút" du khách

20/06/2023

Thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, tạo động lực phát triển các dịch vụ thanh toán số thông minh

Thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, tạo động lực phát triển các dịch vụ thanh toán số thông minh

17/06/2023

TP.HCM ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2023

TP.HCM ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2023

15/06/2023

Dữ liệu cá nhân chiếm vị trí quan trọng, tạo giá trị kinh tế cao

Dữ liệu cá nhân chiếm vị trí quan trọng, tạo giá trị kinh tế cao

08/06/2023

Thanh toán dịch vụ công thông qua căn cước công dân

Thanh toán dịch vụ công thông qua căn cước công dân

26/05/2023

Ứng dụng dữ liệu dân cư trong ngân hàng, thúc đẩy chuyển đổi số

Ứng dụng dữ liệu dân cư trong ngân hàng, thúc đẩy chuyển đổi số

26/05/2023

Ngân hàng hoạt động hiệu quả, giảm chi phí nhờ kết nối dữ liệu, chuyển đổi số.

Ngân hàng hoạt động hiệu quả, giảm chi phí nhờ kết nối dữ liệu, chuyển đổi số.

26/05/2023

Đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục, vốn hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục, vốn hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

26/05/2023

TPHCM tập trung chuyển đổi số đồng bộ trên toàn hệ thống chính trị

TPHCM tập trung chuyển đổi số đồng bộ trên toàn hệ thống chính trị

15/05/2023

Sự phát triển của kinh tế số thế giới và cơ hội của Việt Nam

Sự phát triển của kinh tế số thế giới và cơ hội của Việt Nam

03/05/2023

Đẩy mạnh hàng Việt tham gia thương mại điện tử

Đẩy mạnh hàng Việt tham gia thương mại điện tử

23/04/2023

Hạ tầng trung tâm dữ liệu là “xương sống” của nền kinh tế số

Hạ tầng trung tâm dữ liệu là “xương sống” của nền kinh tế số

20/04/2023

Khẩn trương tháo gỡ pháp lý, nhân lực và hạ tầng của Đề án 06

Khẩn trương tháo gỡ pháp lý, nhân lực và hạ tầng của Đề án 06

05/04/2023

Nhiều chỉ tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số mang lại kết quả thực chất, bền vững

Nhiều chỉ tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số mang lại kết quả thực chất, bền vững

05/04/2023

Thủ tướng: Đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất

Thủ tướng: Đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất

04/04/2023

TP.HCM cần cơ chế đột phá, vượt trội để huy động mọi nguồn lực phát triển

TP.HCM cần cơ chế đột phá, vượt trội để huy động mọi nguồn lực phát triển

01/04/2023

4 nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng nông thôn mới của TP.HCM

4 nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng nông thôn mới của TP.HCM

29/03/2023

Các tiêu chí đánh giá

Trụ cột Kinh tế số gồm 07 chỉ số chính, 36 chỉ số thành phần và 101 tiêu chí, cụ thể như sau:

Chỉ số Chuyển đổi nhận thức

Gồm 03 chỉ số thành phần với 09 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Tuyên truyền, phổ biến về kinh tế số;
 • Sự quan tâm của người đứng đầu đối với phát triển kinh tế số;
 • Chủ trương, định hướng của Đảng, Chính quyền về phát triển kinh tế số, chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Chỉ số Kiến tạo thể chế

Gồm 04 chỉ số thành phần, với 10 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển kinh tế số, chuyển đổi số cho doanh nghiệp;
 • Tổ chức, nhân sự và mạng lưới doanh nghiệp kinh tế số;
 • Ngân sách cho phát triển kinh tế số;
 • Đánh giá của doanh nghiệp về thể thế, chính sách phát triển kinh tế số.

Chỉ số Hạ tầng và nền tảng số

Gồm 06 chỉ số thành phần, với 19 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Hạ tầng bưu chính;
 • Hạ tầng viễn thông;
 • Hạ tầng Internet;
 • Website/cổng thông tin điện tử doanh nghiệp;
 • Hạ tầng thanh toán số;
 • Hệ thống thông tin hỗ trợ và xác thực điện tử, chữ ký điện tử, chữ ký số.

Chỉ số Thông tin và Dữ liệu số

Gồm 03 chỉ số thành phần, với 12 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Mức độ xây dựng, số hóa các hạng mục dữ liệu;
 • Mức độ khai thác, sử dụng dữ liệu của doanh nghiệp;
 • Mức độ thuận tiện, hiệu quả của dữ liệu do cơ quan nhà nước cung cấp.

Chỉ số Hoạt động Kinh tế số

Gồm 14 chỉ số thành phần, với 34 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Phát triển doanh nghiệp công nghệ số;
 • Thúc đẩy hoạt động kinh doanh số, thương mại điện tử;
 • Đầu tư của doanh nghiệp cho nghiên cứu và phát triển và ICT;
 • Sử dụng công nghệ nền tảng mới;
 • Đóng góp của kinh tế số vào tổng sản phẩm trên địa bàn;
 • Doanh thu trong lĩnh vực ICT;
 • Doanh thu trong lĩnh vực viễn thông, Internet;
 • Doanh thu trong lĩnh vực Thương mại điện tử;
 • Doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh số;
 • Doanh thu trong lĩnh vực kinh tế chia sẻ, mô hình kinh doanh mới;
 • Hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng;
 • Hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải và logistics;
 • Hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng;
 • Hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Chỉ số An toàn, an ninh mạng

Gồm 02 chỉ số thành phần, với 06 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Triển khai an toàn, an ninh mạng cho các doanh nghiệp;
 • Khả năng bảo vệ, ứng cứu sự cố, xử lý tấn công mạng của doanh nghiệp.

Chỉ số Đào tạo và phát triển nhân lực Kinh tế số

Gồm 04 chỉ số thành phần, với 11 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Nhân lực công nghệ số và kinh doanh số;
 • Đào tạo kỹ năng về kinh tế số;
 • Đào tạo nhân lực công nghệ số;
 • Đào tạo nhân lực kinh doanh số.
// ]]>