Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính - Chuyển đổi số

Số:1590/UBND-KSTT

Về việc năng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo dễ sử dụng, thân thiện với người dùng

Số: 2539/STTTT-CNTT

Về kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và hệ thống thông tin chuyên ngành

Số: 2532/STTTT-CNTT

Về hỗ trợ kỹ thuật triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Số: 2302/STTTT-CNTT

Về đảm bảo tiến độ triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố

Số:3765/QÐ-UBND

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Số: 42/2022/NĐ-CP

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
Ra mắt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ bảy, 29/10/2022, 23:04 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Trích dẫn từ nguồn HTV Tin Tức
Số lượng lượt xem: 30654
// ]]>