Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính - Chuyển đổi số

Số: 134/QĐ-HĐTV

Quyết định số 134/QĐ-HĐTV của Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính: Phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Số: 4874/QD-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin trên Cổng tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số:13/2023/TT-BNV

Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Số:1590/UBND-KSTT

Về việc năng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo dễ sử dụng, thân thiện với người dùng

Số:01/2023/TT-VPCP

Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Số: 2539/STTTT-CNTT

Về kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và hệ thống thông tin chuyên ngành

Số: 2532/STTTT-CNTT

Về hỗ trợ kỹ thuật triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Số: 2302/STTTT-CNTT

Về đảm bảo tiến độ triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố

Số:3765/QÐ-UBND

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Số: 42/2022/NĐ-CP

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh của Quốc hội khóa 15.
Thứ ba, 11/07/2023, 10:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số lượng lượt xem: 11103
// ]]>