Tin tức tổng hợp - Chuyển đổi số

Tin tức tổng hợp
Lần đầu tiên tổ chức Giải thưởng “Báo chí viết về Chuyển đổi số TP.HCM”

Lần đầu tiên tổ chức Giải thưởng “Báo chí viết về Chuyển đổi số TP.HCM”

12/04/2024

TP.HCM phát động giải báo chí về chuyển đổi số

TP.HCM phát động giải báo chí về chuyển đổi số

11/04/2024

Ngành Công Thương ban hành kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng

Ngành Công Thương ban hành kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng

10/04/2024

Chuyển đổi số và quản trị dữ liệu là một trong những ưu tiên của Việt Nam trong hợp tác với Australia

Chuyển đổi số và quản trị dữ liệu là một trong những ưu tiên của Việt Nam trong hợp tác với Australia

10/04/2024

TPHCM: Chuyển đổi số để người dân kết nối với chính quyền

TPHCM: Chuyển đổi số để người dân kết nối với chính quyền

04/04/2024

TP.HCM sẽ đưa vào vận hành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo quý 4/2024

TP.HCM sẽ đưa vào vận hành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo quý 4/2024

04/04/2024

TP.HCM kiến nghị được tra cứu thuê bao di động để ngăn chặn lừa đảo qua SIM

TP.HCM kiến nghị được tra cứu thuê bao di động để ngăn chặn lừa đảo qua SIM

28/03/2024

Doanh nghiệp định kỳ rà soát hệ thống

Doanh nghiệp định kỳ rà soát hệ thống

28/03/2024

Website Viện Tim TP. Hồ Chí Minh bị tấn công

Website Viện Tim TP. Hồ Chí Minh bị tấn công

28/03/2024

Cục An toàn thông tin: Các công ty chứng khoán cần rà soát, đảm bảo an toàn hệ thống

Cục An toàn thông tin: Các công ty chứng khoán cần rà soát, đảm bảo an toàn hệ thống

28/03/2024

6 lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm Microsoft có thể bị hacker chiếm quyền điều khiển

6 lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm Microsoft có thể bị hacker chiếm quyền điều khiển

26/03/2024

17 nhóm đi tiếp tại cuộc thi thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh

17 nhóm đi tiếp tại cuộc thi thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh

25/03/2024

Sẽ trình dự thảo xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quý 2/2024

Sẽ trình dự thảo xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quý 2/2024

21/03/2024

TP.HCM đặt mục tiêu 80% tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa

TP.HCM đặt mục tiêu 80% tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa

20/03/2024

Thanh toán số tại Việt Nam tăng trưởng mạnh

Thanh toán số tại Việt Nam tăng trưởng mạnh

20/03/2024

HCA thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của TP.HCM và cả nước

HCA thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của TP.HCM và cả nước

16/03/2024

Công nghệ số, nhân lực số, dữ liệu số, điều kiện cần cho sự phát triển báo chí

Công nghệ số, nhân lực số, dữ liệu số, điều kiện cần cho sự phát triển báo chí

16/03/2024

Trải nghiệm “Trợ lý thông tin kinh tế - Askonomy” tại Hội báo toàn quốc 2024

Trải nghiệm “Trợ lý thông tin kinh tế - Askonomy” tại Hội báo toàn quốc 2024

15/03/2024

Có bước đi riêng cho chuyển đổi số TP HCM

Có bước đi riêng cho chuyển đổi số TP HCM

14/03/2024

Quý 1/2024: Doanh thu an toàn thông tin đạt hơn 800 tỷ, số vụ tấn công giảm 38%

Quý 1/2024: Doanh thu an toàn thông tin đạt hơn 800 tỷ, số vụ tấn công giảm 38%

12/03/2024

// ]]>