Thương mại số - Chuyển đổi số

“Rất sâu là tiếng "à ơi"
Dung dăng dung dẻ đi chơi đâu rồi?
Gốc đa thằng Cuội có ngồi?
Phú ông có đổi nắm xôi cho Bờm?
Thị ngoan, rụng bị, bà thơm!
Khen ai khéo vỗ trống cơm, tình bằng...
Cầu kiều ai bắc mà sang?
Rượu ngon, cà cuống còn đang la đà...
Rất sâu là tiếng "ơi à"
Nuôi con, sữa mẹ cũng là lời ru.”

Những năm gần đây, thương mại dựa trên công nghệ số đang phát triển nhanh chóng với ngày càng nhiều nền tảng số, mô hình kinh doanh mới, tạo động lực và không gian phát triển cho kinh tế số, mở ra cho hộ sản xuất, doanh nghiệp địa phương cơ hội tiếp cận với thị trường tiêu thụ rộng lớn trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

// ]]>