THƯ VIỆN - Chuyển đổi số

Sơ kết 2 năm triển khai Đề án 06 tại Tp.HCM
Wednesday, 21/02/2024, 08:50 AM
Cỡ chữ Màu chữ image
Sơ kết 2 năm triển khai Đề án 06 tại Tp.HCM
# of Views: 2729
Tài liệu mới

Tiêu đề tài liệu:
Chương Trình Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (11/10/2023)

Mô tả: Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 8h00 ngày 11/10/2023 Điểm cầu chính: Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tầng 8, trụ sở Văn phòng Chính phủ.

Tiêu đề tài liệu:
Họp báo Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023, chuỗi sự kiện và tuần lễ Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề: “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số” (02/10/2023)

Mô tả: Thời gian: Ngày 17 - 18.10.2023 Địa điểm: Tân Sơn Nhất Pavillon

Tiêu đề tài liệu:
Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số (07/09/2023)

Mô tả: Nhằm tạo sự thống nhất nhận thức chung về khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có bài phát biểu về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, trong đó đã chỉ rõ 17 điểm khác nhau như sau:

Tải về

Tiêu đề tài liệu:
Hội thảo về thúc đẩy kinh tế số Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững (07/09/2023)

Mô tả: Địa điểm: Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh (255 đường Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) Thời gian: 7 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 07/09/2023

Tiêu đề tài liệu:
Hướng dẫn sử dụng dành cho người dân về Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh (14/11/2022)

Mô tả: Tài liệu hướng dẫn dành cho người dân tìm kiếm thủ tục hành chính để thực hiện nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập tại địa chỉ: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/. Mọi thắc mắc xin liên hệ TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1022 - Nhánh 2.

Tải về

Tiêu đề tài liệu:
Hướng dẫn mô hình triển khai trung tâm điều hành IOC cấp huyện (18/05/2022)

Mô tả:

Tải về

Tiêu đề tài liệu:
Tài liệu Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022 (06/04/2022)

Mô tả: Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức Chương trình bồi dưỡng,tập huấn về chuyển đổi số cho đối tượng là Lãnh đạo đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về

Tiêu đề tài liệu:
[Infographic] Chương trình chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh (16/03/2022)

Mô tả: Phát triển chính quyền số, kinh tế số, chuyển đổi số trong các ngành với tinh thần: “Là đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới. Phát triển nhanh và bển vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, phong trào đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động, là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất cả nước, đi đầu trong việc tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn. Khuyến khích, hỗ trợ đế hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh cao ở khu vực. Thực hiện tăng trưởng xanh”.

Tải về

Tiêu đề tài liệu:
Chuyển đổi Chính phủ số tại Viêt Nam Bài học toàn cầu và khuyến nghị chính. (16/03/2022)

Mô tả: Báo cáo chính sách này nhằm chỉ ra những lợi ích quan trọng mà Chính phủ số có thể đem lại cho Chính phủ và người dân của quốc gia, đặc biệt là sự cần thiết phải chuyển đổi Chính phủ số tại Việt Nam, đồng thời chỉ ra nhu cầu và cách thức hoạch định chiến lược xác định ưu tiên và lộ trình nhằm đem lại kết quả Chính phủ số và tạo điều kiện để Việt Nam gặt hái được những lợi ích đó.

Tải về

// ]]>