SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHí MINH

Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3823 3717 Fax: (028) 3822 3989

Email: cntt@tphcm.gov.vn