title

Từ 1/8, thông tin về thuê bao di động mới phát sinh (trừ thông tin mật) phải xác thực với CSDL quốc gia về dân cư.
Friday, 17/06/2022, 09:03 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 15/6, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 1/6 về kết nối thông tin thuê bao (trừ thông tin mật) với CSDL quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác, SIM nặc danh làm ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của người dân, tổ chức. Việc kết nối, xác thực cần được thực hiện đồng bộ, bình đẳng giữa các nhà mạng, dữ liệu cần được bảo vệ an toàn, không ảnh hưởng tới kinh doanh của các nhà mạng, riêng tư của thuê bao.

Căn cứ kết luận, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT và các doanh nghiệp viễn thông tiến hành triển khai thực hiện. Theo đó, cần tiến hành thống nhất quy trình thực hiện cấp số thuê bao mới, rà soát cơ sở pháp lý và lựa chọn các giải pháp, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, phương án tổ chức đối soát, xác thực thông tin thuê bao đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông và các ngành nghề kinh doanh có liên quan sử dụng số điện thoại di động.

Nguồn: Sưu tầm

# of Views: 284