title

TP.HCM nâng quy mô Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lên 300 tỷ
Monday, 29/05/2023, 12:59 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

TP.HCM nâng quy mô Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lên 300 tỷ đồng để hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo…

TP.HCM nâng quy mô Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 300 tỷ đồng. (Ảnh minh họa).

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua “Thanh niên Thành phố khởi nghiệp - lập nghiệp, đổi mới sáng tạo” giai đoạn 2023 - 2027. Cụ thể, TP.HCM xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thanh niên khởi nghiệp; tổ chức chương trình gặp gỡ và đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố và giới trẻ khởi nghiệp định kỳ 2 năm/lần; tham mưu các chính sách khuyến khích giới trẻ khởi nghiệp, lập nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đồng thời tư vấn, hướng nghiệp cho ít nhất 300.000 thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho ít nhất 120.000 thanh niên; huấn luyện, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho ít nhất 200.000 thanh thiếu nhi, trong đó tập trung trang bị kỹ năng chuyển đổi số.

TP.HCM sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận và nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm phát hiện các ý tưởng, mô hình mang tính thực tiễn, có tác động kinh tế - xã hội, để quảng bá, nhân rộng.

Đáng chú ý, TP.HCM sẽ nâng quy mô nguồn Qũy hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lên 300 tỷ đồng. Hỗ trợ vay vốn 2.000 tỷ đồng cho thanh niên phát triển kinh tế; hỗ trợ 800 dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên. Hằng năm, tổ chức ít nhất 1 hoạt động hỗ trợ thanh niên nông thôn, doanh nghiệp trẻ khởi sự và lập nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm nông - lâm - ngư (OCOP) và sản phẩm nông nghiệp an toàn có xuất xứ, nguồn gốc. Hằng năm, mỗi xã Đoàn hỗ trợ ít nhất 1 mô hình thanh niên nông thôn làm kinh tế hiệu quả. 

TP.HCM sẽ tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển chuyên biệt cho các ý tưởng, mô hình doanh nghiệp thuộc 4 ngành công nghiệp trọng điểm của Thành phố gồm cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, chế biến lương thực thực phẩm và hóa dược – cao su.

Song song đó, Thành phố cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư kết nối, thành lập kênh thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tập trung trên tiêu chí tiện lợi, phổ biến, xử lý nhanh nhằm giải quyết vấn đề và hỗ trợ doanh nghiệp nhanh nhất, tốt nhất.

Phấn đấu đến năm 2027, có ít nhất 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên được kết nối, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp. TP.HCM cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về khởi nghiệp, lập nghiệp đổi mới sáng tạo.

Minh Hà

Nguồn: vneconomy.vn

# of Views: 6368