title

TP.HCM liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe
Tuesday, 21/03/2023, 15:31 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

Kể từ ngày 1.1.2023, tất cả cơ sở khám chữa bệnh công bố đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe phải triển khai liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe.

Ngày 20.3, Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện trên địa bàn TP.HCM có 60 đơn vị khám chữa bệnh công bố đủ tiêu chuẩn khám sức khỏe lái xe.

Tính đến ngày 19.3, theo báo cáo của các đơn vị, đã có có 39 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP.HCM đã được công bố khám sức khỏe lái xe có thực hiện liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06.

Giấy khám sức khỏe lái xe

DUY TÍNH

Theo Sở Y tế, việc liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) của Thủ tướng Chính phủ.

Để phục vụ dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe của ngành giao thông vận tải, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, kể từ ngày 1.1.2023 tất cả cơ sở khám chữa bệnh công bố đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe phải triển khai liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe đối với các trường hợp giấy khám sức khỏe lái xe có kết luận ''đủ điều kiện sức khỏe lái xe hạng… '' .

Danh sách các đơn vị công bố khám sức khỏe lái xe đã thực hiện liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06 sẽ được Sở Y tế tiếp tục cập nhật.

Sở Y tế TP.HCM cho biết thêm, hiện trên địa bàn có 157 cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý cùa ngành y tế TP công bố đủ điều kiện khám sức khỏe thông thường. Trong đó có 35 cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố ngước ngoài và 60 cơ sở đủ kiện khám sức khỏe lái xe.

39 cơ sở khám chữa bệnh đã liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe

SỞ Y TẾ TP.HCM

Duy Tính

Nguồn: thanhnien.vn

# of Views: 13509