title

Thực hiện tốt Đề án 06, TP.HCM quyết tâm xây dựng chính quyền số toàn diện
Saturday, 28/05/2022, 12:11 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

TP.HCM quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số ở tất cả các lĩnh vực, các ngành các cấp, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tiến tới xây dựng chính quyền số toàn diện…

Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố phổ biến, quán triệt tới các tổ chức, cá nhân tăng cường quản lý đầu tư bảo đảm hiệu quả, an toàn thông tin, an ninh mạng trong ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số quốc gia. Trong đó lưu ý việc triển khai Hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) phải thiết thực, hiệu quả, bền vững.

Thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn theo thẩm quyền và theo kế hoạch hàng năm. Triển khai theo kế hoạch hàng năm sử dụng hoặc dịch chuyển lên nền tảng điện toán đám mây, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc bảo đảm trung tâm dữ liệu và nền tảng, dịch vụ điện toán đám mây phục vụ Chính phủ số, chính quyền số tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; ưu tiên hình thức thuê dịch vụ chuyên nghiệp.

 

Chỉ thị cũng nhấn mạnh, tháng 12/2022 phải hoàn thành triển khai hoặc thí điểm triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ, cấp tỉnh nhằm lưu trữ tập trung, tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu về phát triển kinh tế xã hội từ các nguồn khác nhau, từ đó tạo ra thông tin mới, dịch vụ dữ liệu mới phục vụ Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Đặc biệt cần thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu hiệu quả, thông suốt giữa các cơ quan nhà nước bảo đảm tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí, tuân thủ đúng quy định của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Công khai danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, danh mục các dịch vụ chia sẻ dữ liệu; hạn chế cung cấp thông tin qua hình thức văn bản đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Không thu thập lại dữ liệu hoặc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, dữ liệu khi thực hiện thủ tục hành chính nếu thông tin, dữ liệu này đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ; trừ trường hợp thông tin, dữ liệu không bảo đảm yêu cầu về chất lượng, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành hoặc pháp luật có quy định khác.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị hạ tầng, các điều kiện đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng để kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trước hết là các cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, thuế, hải quan, ngân hàng, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, giáo dục và an sinh xã hội theo tiến độ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022. Ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên triển khai đối với các dịch vụ công thiết yếu nêu tại Quyết định 06/QĐ-TTg và Quyết định 422/QĐ-TTg.

Chỉ thị cũng yêu cầu thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trong đó rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giảm thời gian, phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tổ chức kết nối, tích hợp để cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng yêu cầu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đến từng sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn...

Đảm bảo lợi ích quốc gia, người dân, doanh nghiệp

Năm 2022 sẽ là năm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế, phòng chống COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội. 

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn TP.HCM (Đề án 06) là đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp. 

Việc triển khai Đề án 06 phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia, với quy mô lớn, tiến hành trên phạm vi rộng, có sự phối hợp của nhiều bộ, ngành, nhiều địa phương, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp phù hợp với Chương trình chuyển đổi số của TP.HCM.

Ngoài ra, Đề án 06 cũng góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trên rất nhiều lĩnh vực, đồng thời góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, qua đó xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng trốn thuế, gian lận thương mại…

Mặc dù thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 2 năm qua, các sở ban ngành, quận huyện, TP.Thủ Đức đã nỗ lực thực hiện Đề án 06. Đến nay, 22/22 UBND cấp huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, 312/312 UBND cấp xã, 1.988 khu phố (ấp), 2.034 tổ dân phố đã thành lập tổ công tác và đề ra kế hoạch, phương hướng, lộ trình để triển khai thực hiện những nhiệm vụ của Đề án 6. Trong đó, Công an thành phố là đơn vị công an đầu tiên trong cả nước xây dựng và đưa vào khai thác Cổng dịch vụ hành chính công của Công an TP.HCM (địa chỉ truy cập congdvc.catphcm.bocongan.gov.vn) với 162 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 thuộc 11 lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng xây dựng và ban hành Quyết định đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị, địa phương thuộc Công an thành phố gắn với quy định về khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác cải cách hành chính; xây dựng, áp dụng ISO 9001:2015 đối với 132 thủ tục hành chính trong nội bộ tại các lĩnh vực tham mưu, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, tài chính, hậu cần... Hiện nay, Công an TP.HCM đang thành lập các tổ công tác phối hợp với các sở ngành có liên quan tiến hành khảo sát, kiểm tra, đánh giá nguồn nhân lực, thực trạng đường truyền phục vụ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn nhằm tập hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để phối hợp các bộ ngành liên quan cùng phối hợp thực hiện những nhiệm vụ được giao của Đề án 06. 

TP.HCM địa phương đi đầu chuyển đổi số 

Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đề án 06 cũng có một số đề xuất, kiến nghị, trong đó đề nghị Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đảm bảo duy trì đường truyền kết nối hệ thống mạng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoạt động ổn định, tốc độ truy xuất, tra cứu thông tin nhanh, chính xác đảm bảo cho việc khai thác, chia sẻ thông tin, giải quyết thủ tục.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 và ra mắt Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 diễn ra vào ngày 12/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Đức nhấn mạnh, Đề án 06 có vai trò quan trọng đối với chuyển đổi số quốc gia. Do vậy, TPHCM đã có sự chủ động và triển khai Đề án, đạt được một số kết quả bước đầu. TP.HCM cùng các tỉnh thành trên cả nước đã rất khẩn trương thực hiện các bước để đưa Đề án này vào triển khai một cách hiệu quả nhất. Ông Dương Anh Đức cũng khẳng định tầm quan trọng và tính cấp thiết việc triển khai Đề án tại TP.HCM và đề nghị các sở ngành quận huyện, TP.Thủ Đức phối hợp với Công an TP.HCM thực hiện tốt Đề án;  tiếp tục phấn đấu và hoàn thành chỉ tiêu của Đề án đáp ứng đúng tiến độ và yêu cầu kế hoạch của UBND TP.HCM đề ra; Sở Thông tin và Truyền thông cần phối hợp với Công an TP.HCM đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân để có sự phối hợp thực hiện tốt Đề án. Tiếp tục hoàn thiện kết nối đường truyền để khai thác dữ liệu dân cư, thu nhận hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

 

Việc ra mắt Ban chỉ đạo Đề án 06 được xem là dấu mốc quan trọng để tăng tốc phối hợp cùng với các bộ, ngành thực hiện thành công đề án quan trọng này. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn TP.HCM sẽ là địa phương đi đầu thực hiện thành công Đề án 06. Việc thực hiện tốt Đề án, còn góp phần hoàn thành việc chuyển đổi số của thành phố và đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh. 

UBND TPHCM ra mắt Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 do Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi làm Trưởng ban; 2 Phó Trưởng ban Thường trực là Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Đức và Giám đốc Công an TP.HCM Lê Hồng Nam. Ban chỉ đạo còn 4 Phó Trưởng ban là Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Y tế và 20 thành viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố. Công an TP.HCM là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện, TP.Thủ Đức và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả Đề án. Đồng thời tham mưu, xây dựng nội dung, chương trình công tác triển khai Đề án phù hợp các điều kiện và quy định pháp luật trong từng giai đoạn.

# of Views: 179