The fintech book - Công nghệ tài chính dành cho nhà đầu tư, doanh nhân và người nhìn xa trông rộng
Thursday, 06/05/2021, 16:36 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tên sách: The fintech book - Công nghệ tài chính dành cho nhà đầu tư, doanh nhân và người nhìn xa trông rộng
Mô tả: The FinTech Book là cuốn cẩm nang hàng đầu về cuộc cách mạng công nghệ tài chính (FinTech) được kiến tạo bởi các nhà lãnh đạo tư tưởng lỗi lạc và cộng đồng đầu tư trong ngành. Cuốn sách đề cập đến những đột phá, phát kiến đổi mới và các cơ hội sinh lợi; làm rõ những nhân tố đang dẫn dắt ngành FinTech.
Tác giả: Susanne Chishti & Janos Barberis
Nhà xuất bản: NXB Thông tin và Truyền thông
Nội dung:

Các doanh nhân và nhà đầu tư sẽ nhận ra đây là một nguồn thông tin vô giá để khai phá những cơ hội mới và tối đa hóa tỷ suất đầu tư của mình trong thị trường đang tăng trưởng này. Cuốn sách đi sâu vào mọi sự phát triển lớn trong ngành FinTech bằng những am hiểu sâu sắc và những bài học kinh nghiệm trực tiếp từ các nhà thực tiễn tiên phong.

 

# of Views: 235