Số:933/QĐ-TTg
Tuesday, 29/08/2023, 14:52 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:933/QĐ-TTg
Người ký Phạm Minh Chính
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 06/08/2023
Ngày hiệu lực 06/08/2023
Trích yếu Ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Tài liệu đính kèm
# of Views: 70