Số:924/QĐ-TTg
Wednesday, 03/08/2022, 13:37 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:924/QĐ-TTg
Người ký Phạm Bình Minh
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 02/08/2022
Ngày hiệu lực 02/08/2022
Trích yếu Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025
Tài liệu đính kèm
# of Views: 61