Số: 79/QĐ-UBND
Tuesday, 17/01/2023, 16:08 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số: 79/QĐ-UBND
Người ký Phan Văn Mãi
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân Thành phố
Ngày ban hành 10/01/2023
Ngày hiệu lực 10/01/2023
Trích yếu Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm
# of Views: 234