Số: 63/2023/TT-BTC
Tuesday, 28/11/2023, 13:45 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số: 63/2023/TT-BTC
Người ký Cao Anh Tuấn
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Ngày ban hành 16/12/2023
Ngày hiệu lực 01/12/2023
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Tài liệu đính kèm
63-tt-btc.signed.pdf
# of Views: 45