Số:63/2023/NĐ-CP
Sunday, 20/08/2023, 13:46 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:63/2023/NĐ-CP
Người ký Trần Lưu Quang
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 18/08/2023
Ngày hiệu lực 18/08/2023
Trích yếu Quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15
Tài liệu đính kèm
63-2023-NĐ-CP.pdf
# of Views: 73