Số:516/QĐ-BTTTT
Saturday, 01/04/2023, 15:06 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:516/QĐ-BTTTT
Người ký Nguyễn Huy Dũng
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền Thông
Ngày ban hành 31/03/2023
Ngày hiệu lực 31/03/2023
Trích yếu Quyết định 516/QĐ-BTTTT năm 2023 phê duyệt Kế hoạch triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia”
Tài liệu đính kèm
b1d71fdc3a12b9adQD 516-Phe duyet KH trien khai nam du lieu so.pdf
# of Views: 49