Số: 51/QĐ-TCTCCTTHC
Friday, 29/09/2023, 15:04 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số: 51/QĐ-TCTCCTTHC
Người ký Trần Lưu Quang
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 30/08/2023
Ngày hiệu lực 30/08/2023
Trích yếu Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
Tài liệu đính kèm
51-tthc.signed.pdf
# of Views: 55