Số:48/2023/TT-BTC
Thursday, 13/07/2023, 15:38 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:48/2023/TT-BTC
Người ký Nguyễn Đức Chi
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Ngày ban hành 12/08/2023
Ngày hiệu lực 27/08/2023
Trích yếu Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công
Tài liệu đính kèm
# of Views: 32