Số:48/2022/NĐ-CP
Wednesday, 27/07/2022, 13:58 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:48/2022/NĐ-CP
Người ký Phạm Bình Minh
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 26/07/202226
Ngày hiệu lực 26/07/2022
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tài liệu đính kèm
# of Views: 76