Số:4776/UBND - KT
Tuesday, 13/12/2022, 08:46 AM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:4776/UBND - KT
Người ký Phan Văn Mãi
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân Thành phố
Ngày ban hành 12/12/2022
Ngày hiệu lực 12/12/2022
Trích yếu Về triển khai Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 27/08/2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm
# of Views: 126