Số: 4765/QD-UBND
Monday, 23/10/2023, 16:30 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số: 4765/QD-UBND
Người ký Dương Anh Đức
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân Thành phố
Ngày ban hành 18/10/2023
Ngày hiệu lực 18/10/2023
Trích yếu Về ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm
# of Views: 143