Số:46/2022/TT-BCA
Thursday, 26/01/2023, 09:17 AM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:46/2022/TT-BCA
Người ký Đại tướng Tô Lâm
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công An
Ngày ban hành 04/11/2022
Ngày hiệu lực 19/12/2022
Trích yếu Quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác
Tài liệu đính kèm
2023_03 + 04_46-2022-TT-BCA..pdf
# of Views: 128