Số: 4510/VBHN-BTP
Wednesday, 27/09/2023, 15:00 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số: 4510/VBHN-BTP
Người ký Mai Lương Khôi
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Ngày ban hành 27/09/2023
Ngày hiệu lực 27/09/2023
Trích yếu Văn bản hợp nhất 4510/VBHN-BTP năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Tài liệu đính kèm
van-ban-hop-nhat-4510-vbhn-btp-2023-hop-nhat-thong-tu-quy-dinh-thi-hanh-nghi-dinh-87-2020-nd-cp.pdf
# of Views: 37