Số: 4211/QĐ-UBND
Thursday, 28/09/2023, 10:00 AM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số: 4211/QĐ-UBND
Người ký Phan Văn Mãi
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân Thành phố
Ngày ban hành 20/09/2023
Ngày hiệu lực 20/09/2023
Trích yếu Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025
Tài liệu đính kèm
# of Views: 47