Số:40/NQ-CP
Tuesday, 28/03/2023, 15:11 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:40/NQ-CP
Người ký Trần Hồng Hà
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 27/03/2023
Ngày hiệu lực 27/03/2023
Trích yếu Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tài liệu đính kèm
# of Views: 43