Số: 372/TB-VPCP
Wednesday, 27/09/2023, 14:06 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số: 372/TB-VPCP
Người ký Trần Văn Sơn
Loại văn bản Thông báo
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành 11/09/2023
Ngày hiệu lực 11/09/2023
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ nhất của Tổ công tác ngày 08 tháng 9 năm 2023
Tài liệu đính kèm
# of Views: 26