Số:348/QĐ-TTg
Friday, 07/04/2023, 14:57 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:348/QĐ-TTg
Người ký Trần Hồng Hà
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 06/04/2023
Ngày hiệu lực 06/04/2023
Trích yếu Phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Tài liệu đính kèm
348-ttg.signed.pdf
# of Views: 44