Số:3455/UBND
Saturday, 29/07/2023, 02:27 AM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:3455/UBND
Người ký Dương Anh Đức
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân Thành phố
Ngày ban hành 18/07/2023
Ngày hiệu lực 18/07/2023
Trích yếu V/v thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng chính phủ đối với kiến nghị đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử
Tài liệu đính kèm
# of Views: 112