Số:3407/KH-UBND
Tuesday, 25/07/2023, 07:08 AM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:3407/KH-UBND
Người ký Võ Văn Hoan
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân Thành phố
Ngày ban hành 17/07/2023
Ngày hiệu lực 17/07/2023
Trích yếu Cải thiện, khắc phục và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.
Tài liệu đính kèm
# of Views: 76