Số:26/QĐ-BTTTT
Thursday, 26/01/2023, 09:24 AM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:26/QĐ-BTTTT
Người ký Nguyễn Mạnh Hùng_ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền Thông
Ngày ban hành 16/01/2023
Ngày hiệu lực 16/01/2023
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
Tài liệu đính kèm
# of Views: 81